Comakership: Maak de school van de toekomst!

Wil jij mee bouwen en meewerken aan een school met een volledig nieuwe onderwijsmethode die opent in 2022? Dan zoeken wij jou! In het voorjaar van 2021 starten wij ons comakership programma.

In deze comakership ga je samenwerken met een pioniersgroep die zich bezig houdt met het ontwerpen en ontwikkelen van de onderwijskundige uitwerking van de pedagogiek van de cultuur van vrede en samenleven. Dat betekent dat je na een introductiebijeenkomst wordt uitgenodigd om je de menselijke waarden eigen te maken en te vertalen -in samenwerkingsverband- naar een concrete onderwijspraktijk. Je krijgt natuurlijk een training om je voor te bereiden op deze opdracht.
Vragen waar het om gaat zijn:

  • Hoe kunnen de universele menselijke waarden tot uiting komen in rekenonderwijs, taal, geschiedenis, enz.?
  • Hoe ontwikkel je een school als community of practice waar professionals en leerlingen met elkaar op respectvolle wijze samenwerken en samen leren?
  • Op welke manier kunnen scholen bijdragen aan een duurzame vreedzame samenleving?
  • Hoe ziet zo'n school er concreet uit, qua inrichting enz.?

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons via info@schoolvanvrede.nl

Algemeen Bijzondere Basisschool
School van Vrede

Pieter van Damstraat 36
1335 PG Almere, Oostvaarders

+31 6 86 274 578info@schoolvanvrede.nlwww.schoolvanvrede.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram