Intentieverklaring

We vinden het belangrijk dat de omgang thuis en op school structuur en houvast geven. De ouders van onze leerlingen komen het kind niet gewoon maar even afzetten. Ze horen bij de school en zijn betrokken bij de activiteiten op school.

We vragen u daarom om deze intentieverklaring met aandacht te lezen. Het is een belangrijke voorwaarde voor het aanmelden van uw kind(eren) op onze school.

Intentieverklaring

Algemeen Bijzondere Basisschool
School van Vrede

Pieter van Damstraat 36
Almere, Oostvaarders

 

+31 6 86 274 578info@schoolvanvrede.nlwww.schoolvanvrede.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram