Op de School van Vrede wordt het onderwijs vormgegeven vanuit universele menselijke waarden en de wereld als geheel.

Gemaakt door: Marc Coenders

In het onderwijs wordt er al op tal van manieren aan vrede bijgedragen. Zo worden geweldloze vormen van communiceren aangeleerd en leerlingen toegerust om zelf conflicten op te lossen. Ook zijn er tal van ‘empowerment’-programma’s die leerlingen zelfbewuster maken. De School van Vrede wil daarin nog een stap verder gaan door kinderen ook te leren ontdekken wie ze zijn en hun zelf kennis te vergroten en daarbij te leren dat alle kennis en vaardigheden die ze opdoen ten goede kan worden aangewend en bij kan dragen aan een betere wereld.

Vrede als veelzijdige opgave, zowel innerlijke vrede als geweldloosheid tussen mensen onderling, en het praktiseren van een ecocentrisch wereldbeeld, wordt een integraal onderdeel van het curriculum. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met het begripsvermogen voor verschillende leeftijden. Het gaat om vanuit eenheid te leven en je bewust te zijn van wat je doet, vanuit die houding komt het respect (voor de aarde, de ander, jezelf) naar boven.

Algemeen Bijzondere Basisschool
School van Vrede

Pieter van Damstraat 36
1335 PG Almere, Oostvaarders

+31 6 86 274 578info@schoolvanvrede.nlwww.schoolvanvrede.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram