Samenwerking

We hebben ons schoolconcept mede dankzij de invalshoeken van verschillende deskundigen en onderwijsinstellingen kunnen ontwerpen en uitwerken. Veel dank betuigen we ook aan hen die hieronder niet genoemd worden!

Met NHS Stenden University hebben we ons wereldburgerschapsonderwijs vormgegeven: Generation Peace. Dit lesprogramma is in samenspraak met ons door vijf pabo-studenten ontwikkeld.

Met studenten van Avans Breda hebben we lesprogramma's ontwikkeld waarin rekenonderwijs in betekenisvolle sociale contexten is geplaatst.
Het pedagogisch uitgangspunt om de cultuur van vrede en het samenleven als leidraad te nemen in het onderwijs is geïnspireerd door Khaled Bentounes. Hij is bekend als initiatiefnemer van de Internationale VN Dag van het Samen Leven in Vrede op 16 mei jaarlijks.

We hebben de inzichten van vele grote pedagogen van vroeger alsook van vandaag tot ons genomen. De universele idealen van de grote tradities en wijsheden blijven ons inspireren om deze school iets tijdloos en universeels te geven.

Met onderwijswetenschapper dr. Marc Coenders hebben we kwartier gemaakt en waardevolle inzichten uit de onderwijswetenschappen bestudeerd en geïntegreerd. Met hem hebben we de interne ontwikkeling van de medewerkers op de school ontworpen.

Dankzij de werksessies met Meryem Gude-Balasar, oprichter en directeur van abbs de Zijderoute in Amsterdam, hebben we een scherpe blik en overzicht kunnen krijgen op het dagelijks reilen en zeilen van een basisschool.

Algemeen Bijzondere Basisschool
School van Vrede

Pieter van Damstraat 36
1335 PG Almere, Oostvaarders

+31 6 86 274 578info@schoolvanvrede.nlwww.schoolvanvrede.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram