Onderwijsvisie

Op de School van Vrede vinden we dat leren over vakken zoals rekenen en taal het best hand in hand kan gaan met het ontwikkelen van je menselijke kwaliteiten en zelfbewustzijn.

Wij vinden dat het nodig is om universele waarden zoals respect, samenwerking en rechtvaardigheid te ontdekken in verbinding met de schoollessen. Dit maakt het leren betekenisvol en rijk voor kinderen. Het helpt onze kinderen ook te ervaren hoe zij als mensen door hun acties waarde kunnen toevoegen aan de wereld. 

We hebben een visie op opvoeding én onderwijs. Deze bestaat uit een uitgangspunt, een praktische werkwijze en drie kerndoelen. 

Wil je daar meer over weten? Lees dan ons verhaal hieronder of bekijk de video waar een moeder onder andere vertelt hoe de School van Vrede werkwijze een verschil maakt voor haar zoon.

UITGANGSPUNT

Het uitgangspunt is om universele menselijke waarden niet enkel in aparte lessen te behandelen, maar om deze te verweven met het dagelijkse onderwijs en in de cultuur op school. 

Voorbeeld:
Rekenonderwijs
wordt een prachtige manier om rechtvaardigheid te ontwikkelen, doordat we bijvoorbeeld leren hoe we appels eerlijk onder elkaar kunnen verdelen. Met taalonderwijs kunnen we leren begrip te ontwikkelen voor elkaars verschillende standpunten en bewust te worden van wat we met woorden kunnen bereiken.

DRIE DOELEN

Vrede in jezelf

Vrede begint met een gevoel van zelfrespect. Door vrede in onszelf te zoeken bouwen we aan onze zelfkennis. Dit maakt ons bewuste mensen.

 

Vrede met de ander 

We leren dat zelfrespect ook te ontwikkelen voor de ander. We ontwikkelen onze vaardigheid om te leren samenleven en samenwerken door te leren luisteren, niet te veroordelen, maar te begrijpen en natuurlijk ook door onze eigen grenzen en die van de ander te respecteren. Dankzij de ander kan ik mezelf kennen.

 

Vrede met de wereld om je heen

Vrede met de wereld, de natuur en alles wat leeft is niet alleen een ver ideaal. Het kan ook een dagelijks streven zijn die we kunnen vertalen in ons werk, in ons bedrijf, bij ons thuis. Het betekent dat we niet wachten op vrede in de wereld, maar dat we deze zelf creëren. Vrede met de wereld is samen goede oplossingen leren vinden, en dat is iets wat we kunnen leren. 

WERKWIJZE

De kern van onze aanpak ligt in de Cirkelwerking,
 onze 9 pedagogische regels en de samenwerking met de ouders in een community

Visie met testimonial moeder 

Wat ik in de praktijk op school zie is: mijn zoon heeft veel meer zelfvertrouwen. Hij gaat met plezier naar school. Daar ben ik ook echt zo blij mee. Het is meer dan alleen leren. Het is gewoon iets waar je kind ook in de toekomst wat aan heeft.

Danisha Houwen, moeder van leerling groep 2

Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit de Cirkelwerking en onze 9 pedagogische regels.

We spreken over drie doelen:

Vrede in jezelf

Vrede begint met een gevoel van zelfrespect. Door vrede in onszelf te zoeken bouwen we aan

onze zelfkennis. Dit maakt ons innerlijk bewuste mensen.

Vrede met de ander

We leren dat respect ook te cultiveren voor de ander. We ontwikkelen onze vaardigheid om te

leren samenleven en samen werken door te leren luisteren, niet te veroordelen, maar te begrijpen

en natuurlijk ook door je eigen grenzen en die van de ander te respecteren.

Vrede met de wereld om je heen

Vrede met de wereld, de natuur en alles wat leeft is niet alleen een ideaal. Het kan ook een

dagelijks streven zijn die we kunnen vertalen in ons werk, in ons bedrijf en in onze politiek. Het

betekent dat we niet wachten op vrede in de wereld, maar dat we vrede handen en voeten geven

op aarde.

Om te illustreren hoe we dit gedachtegoed in de praktijk brengen hebben we een model

ontworpen van de bloem en de bij.

Waar staan wij voor?

De School van Vrede staat voor een brede en bewuste ontwikkeling van elk kind. De universele menselijke waarden staan aan de kern van onze school. Op onze school worden deze waarden (zoals oprechtheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid) verweven met vakinhoudelijke onderwerpen door ze in herkenbare sociale leeractiviteiten te plaatsen.

 

Hoe realiseren wij dit

Om gemotiveerd en betekenisvol te leren en om bewuster te zijn van wat je aan het leren bent, zorgen we voor betekenisvolle sociale contexten. Wij werken met vakoverstijgende thema’s die actueel zijn en aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Leerkrachten inspireren kinderen om dingen te onderzoeken en uit te vinden wat hen boeit en in beweging brengt. Deskundigen uit de samenleving komen op onze school kinderen kennis laten maken met hun vak.

Kinderen werken samen aan projecten, maar elk kind heeft ook de ruimte voor een eigen project waar het individueel kan werken aan zijn of haar portfolio.

Leerkrachten geven autonomie-ondersteunend les. Kinderen leren niet alleen door kennis aangereikt te krijgen, maar door de juiste vragen te stellen, en door te ervaren en te doen. Tot slot reflecteren we gezamenlijk op wat we hebben geleerd of gedaan. Zo gaat de groei in kennis en vaardigheden samen met bewustwording, creativiteit en ondernemerschap.

En zo leren we van elkaar!

Bewustwording

 

Menselijke waarden

WAT IS

Intrinsiek respecteren

Elk kind zien als een volwaardig persoon, respecteren. Dit respect is niet afhankelijk van hoge cijfers of uitzonderlijk talent.  Intrinsiek respect heeft te maken met je waardigheid als mens.