Schoolovereenkomst Charter

We vinden het belangrijk dat de samenwerking thuis en op school structuur en houvast bieden voor het kind. De ouders van onze leerlingen komen het kind niet enkel even afzetten en ophalen. 

Ze horen bij de school en zijn betrokken bij de projecten en activiteiten op school. We vormen samen één team. Daarom komen we ongeveer 8 keer per jaar samen voor overleg in een Cirkelwerking. Dan bespreken we onderwerpen die gaan over de opvoeding, het onderwijs en de community-activiteiten zoals project-afsluitingen, evenementen en nieuwe initiatieven. 

We vragen u daarom om dit charter met aandacht te lezen. Het is een belangrijke voorwaarde voor het aanmelden van uw kind(eren) op onze school.

WAT IS

Intrinsiek respecteren

Elk kind zien als een volwaardig persoon, respecteren. Dit respect is niet afhankelijk van hoge cijfers of uitzonderlijk talent.  Intrinsiek respect heeft te maken met je waardigheid als mens.