De
Cirkel
werking​

Start hieronder de cirkelwerking en ontvang een glimp van onze vreedzame en effectieve werkwijze.

 

Vreedzaam Effectief

Video afspelen

Dankzij de Cirkelwerking is vrede niet alleen een woord, maar een echte dagelijkse praktijk van bewust en goed met elkaar omgaan. Iedere schooldag begint en eindigt met de cirkelwerking en tijdens een gelijkwaardig dialoog wordt de stem van ieder kind echt gehoord. Zo leren kinderen met aandacht naar elkaar luisteren, zich beter verwoorden en voelen zich erkend.  

Dankzij de cirkelwerking ontstaat er een gemeenschapscultuur, wordt iedereen bewuster van zichzelf en zo leren we allemaal beter samenwerken.

De juf geeft het woord aan de leerling.

Op onze School is de cirkelwerking het belangrijkste middel waarmee we leren reflecteren en overleggen. Dat is een manier waarin we respectvol communiceren met elkaar en leren luisteren. We passen het ook toe als collega’s om te overleggen en ons werk te evalueren.

We gebruiken het ook als dagelijkse methode met de leerlingen. We starten onze dag met de cirkelwerking. 
Kinderen worden dankzij de cirkelwerking mede-eigenaar van hun leerproces. 

Ouders zien dat hun kinderen gegroeid zijn in hun zelfvertrouwen, reflectievermogen en hun bespraaktheid.  Daarnaast versterken en verdiepen we de verwerking van onze lessen door met de leerlingen te reflecteren over hun leerproces. 

 

 

Gelijkwaardig dialoog

WAT IS

Intrinsiek respecteren

Elk kind zien als een volwaardig persoon, respecteren. Dit respect is niet afhankelijk van hoge cijfers of uitzonderlijk talent.  Intrinsiek respect heeft te maken met je waardigheid als mens.