FAQ

We hebben leerlingen in de groepen 1 t/m 5. In 2024-2025 komt er een groep 6 bij.

Wij hebben een continurooster van 8.30 tot 15.00 uur. Op vrijdagmiddag mogen de kinderen al om 12.30 uur van hun weekend genieten. Klik hier voor een overzicht van: de schooltijden

Wij leren om met respect naar verschillende culturen en religies te kijken. Wij brengen dit op school samen dagelijks in de praktijk op basis van universele waarden zoals respect voor het leven, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. 

De School van Vrede werkt met een holistische benadering van onderwijs en opvoeding, waarbij kernwaarden zoals respect, empathie, duurzaamheid en vrede de fundamenten vormen van elke aspect binnen onze community. Deze waarden krijgen niet alleen aandacht tijdens bijvakken; ze worden zoveel mogelijk verweven met elk facet van het schoolleven. 

Van de inhoud van ons curriculum tot onze pedagogische methoden, alles is zorgvuldig ontworpen om deze essentiële waarden in het hart van onze leerlingen en collega’s te cultiveren. Bij de School van Vrede geloven wij dat school meer is dan kennisoverdracht; het is een middel om een wereld te bouwen waarin begrip, mededogen, bewuste levenswijzen en vreedzaam samenleven de fundamenten zijn van de samenleving.

Wij werken met de waarden van vrede, rechtvaardigheid en respect. Niet als aparte lessen, maar als essentieel onderdeel van onze pedagogische werkwijze en verweven deze met vakken als rekenen en taal.

Onze schoolgids kun je via menubalk ‘voor ouders’ onder het kopje schoolgids vinden.

Wij proberen vanuit een open en coöperatieve houding klachten en meningsverschillen op te lossen of in vreedzaam compromis te brengen. Dat gebeurt bij voorkeur tussen de betrokken personen. Daar kan de vertrouwenspersoon of schoolleider eventueel bij ondersteunen of bemiddelen.

De vertrouwenspersoon op onze school is de interne begeleider. U kunt haar benaderen voor een afspraak eventueel via het ouderportaal “Parro”.

Mocht het toch niet gelukt zijn in samenwerking met de vertrouwenspersoon dan kunt u als  ouder een bestuurslid raadplegen voor een bemiddeling. Dit kunt u laten weten via info@schoolvanvrede.nl ovv klacht/bemiddeling

In het geval dat al deze personen niet tot een gezamenlijk oplossing kunnen komen, is er de mogelijkheid om de klacht bij de landelijke klachtencommissie voor te leggen: GCBO. De vertrouwenspersoon of schoolleider helpt de klager indien gewenst bij dit proces.

Wij zijn aangesloten bij landelijke klachtencommissie GCBO

Postadres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, T: 070-3861697 E: info@gcbo.nl

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks bij het begin van het schooljaar verzameld en bedraagt €52,50,-

Van deze middelen worden activiteiten bekostigd zoals het jaarlijkse schoolreisje.

Deze bijdrage is vrijwillig en leerlingen wier ouders niet bijdragen worden niet uitgesloten. 

In de komende jaren wensen we een solidariteitsfonds op te bouwen. 

Stel een andere vraag

WAT IS

Intrinsiek respecteren

Elk kind zien als een volwaardig persoon, respecteren. Dit respect is niet afhankelijk van hoge cijfers of uitzonderlijk talent.  Intrinsiek respect heeft te maken met je waardigheid als mens.