Oprichters  

Jos Steegs – Voorzitter Raad van Toezicht

We zien dat er veel conflicten zijn tussen individuen, maar ook breder in de wereld. Die conflicten zorgen voor veel ongenoegen, leed, en kosten veel energie en tijd. Kunnen we het leven aangenamer maken? Kunnen we in die richting opvoeden? We vinden dat opvoeding een sleutelrol speelt. We willen op onze school samen leven zinvoller, aangenamer en gemakkelijker maken.

Angel Ruyter – Secretaris College van Bestuur

Kinderen van nu hebben het niet eenvoudig. Hoe vind je je weg in de veelheid van mogelijkheden? Hoe maak je onderscheid tussen de waan van het moment en wat er echt toe doet? Hoe kun je bijdragen aan een cultuur van vrede, een duurzame wereld? Wij geloven dat de School van Vrede een antwoord heeft op die vragen en dat wij leerlingen kunnen opvoeden voor die cultuur van vrede, zodat zij zich ontwikkelen tot mensen die, met zelfvertrouwen en bewustzijn van hun mogelijkheden, zich in willen zetten om de wereld mooier te maken.

Mirjam Ates-Snijdewind – Lid Raad van Toezicht

Vrede is een keuze, is mijn ervaring. Ik hoop dat kinderen dat bij ons leren. Wat is vrede? Hoe kun je je inzetten voor vrede? Wat werkt niet voor vrede? Wat gebeurt er als er onenigheid ontstaat? Hoe los je dat op? Hoe voorkom je dat? Mens-zijn kun je alleen met andere mensen. Dus hoe kunnen we op de beste manier met elkaar omgaan? We kunnen allemaal ons steentje bijdragen naar een wereld met meer vrede. Vrede begint met vrede in ons hart. Die vrede willen we kinderen laten ervaren!

Alaeddine Touhami – Directeur-bestuurder

We hebben de School van Vrede opgericht om de mens in elk kind te helpen groeien. Een school om de intrinsieke motivatie van kinderen te stimuleren door de menselijke kant van onderwijs voldoende aandacht geven, een school waar kinderen reflecteren over hun leerproces, en gedrag. Een school waar kinderen de natuur en de culturen van de wereld ontdekken. Waar ze zelfstandig en gezamenlijk leren en werken.

Marc Coenders – Adviseur onderwijsontwikkeling

Leren is een onderdeel van het dagelijks leven en vindt plaats in uiteenlopende contexten. School is de plaats waar dat leren specifiek vorm krijgt door het onderwijs dat er gegeven wordt. Ik ben opgeleid in de sociale leertheorie en heb affiniteit met allerlei manieren samenwerkend leren. Mijn focus is het versterken van de behendigheid om bewuster te leren tijdens activiteiten en het bevorderen van de integratie van het geleerde. Wat me aanspreekt in de School van Vrede is de oriëntatie op universele menselijke waarden en de leerling als persoonlijkheid in wording.

 

Asmae Rouidi – Penningmeester

We staan als samenleving voor grote maatschappelijke vraagstukken. Met moderne technologische ontwikkelingen zijn we ver gekomen maar dat zal nooit het volledige antwoord bieden. Om problemen in de samenleving aan te pakken, moeten we ook werken aan onszelf en aan onze relatie met onze medemens en de aarde. Onderwijs waarin kinderen niet alleen komen om te consumeren maar leren door vrijheid, verantwoordelijk en solidariteit te ervaren is een eerste stap de goede richting op.

WAT IS

Intrinsiek respecteren

Elk kind zien als een volwaardig persoon, respecteren. Dit respect is niet afhankelijk van hoge cijfers of uitzonderlijk talent.  Intrinsiek respect heeft te maken met je waardigheid als mens.