Een nieuwe school in Almere!

In augustus 2022 opent de School van Vrede haar deuren voor alle Almeerse kinderen en ouders! De School van Vrede is een algemeen bijzondere basisschool. Het onderwijs op onze school krijgt vorm vanuit universele menselijke waarden. Dit fundament noemen we Cultuur van Vrede. Op school is de Cultuur van Vrede een dagelijkse praktijk die we samen opbouwen, oefenen en onderhouden. Dit onderwijs biedt kinderen de tijd en ruimte om zichzelf van binnenuit te ontwikkelen en om datgene te leren wat bruikbaar is voor nu en later. Leven in vrede is leren denken en handelen vanuit een besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is.

45%

De pijlers van het onderwijs�

Ontdekken en onderzoeken

Het onderwijs op de School van Vrede schept een klimaat dat de intrinsieke motivatie van kinderen om te leren en om de wereld te ontdekken stimuleert. Kinderen leren vanuit hun eigen verwondering en belangstelling en leren zichzelf vragen te stellen. Leerkrachten inspireren kinderen om fenomenen te onderzoeken en uit te vinden wat hen boeit en in beweging brengt.

Zelfstandigheid bevorderen

Het onderwijs op onze school ondersteunt en bevordert de zelfstandigheid van elk kind. Daarvoor is het nodig dat elk kind basiskennis en basisvaardigheden verwerft: taal, rekenen en kennis van de wereld en haar geschiedenis.

Het kind leert zelfstandig denken en mag haar interesses volgen. Leerkrachten geven autonomie-ondersteunend les zodat groei in kennis en vaardigheden samengaat met creativiteit en ondernemerschap.

Verbonden zijn

Het onderwijs op de School van Vrede is gericht op de wereld als geheel, op alle vormen van leven en op toekomstige generaties. Het kind leert in verbinding met anderen, met de natuur en met de verschillende tradities van de mensheid. Het ontdekt dat alles met alles samenhangt en dat elk handelen gevolgen heeft voor anderen en voor de toekomst. Leerkrachten zijn bekend met belangrijke ontwikkelingen, inzichten en verweven dat in het onderwijs.

Ik ben omdat wij zijn

Het onderwijs op de School van Vrede onderkent de eigen aard van elk kind, medewerker en ouder of verzorgende. Het curriculum is inclusief en flexibel opgezet om het passend te laten zijn voor elk kind. Het is veilig op school en kinderen werken en spelen constructief samen.  Kinderen ontdekken en leren te bemiddelen om conflicten te transformeren naar positieve uitkomsten. Leerkrachten zorgen voor een veilige en voor iedereen stimulerende leeromgeving. Het onderwijsmateriaal bevat voorbeelden en illustraties vanuit diverse achtergronden en disciplines.

 

Kwartiermakerij

''Betrokken bij de actuele uitdagingen van leerkrachten en schooldirecteuren en bevlogen met de ontwikkelingen binnen het onderwijs komen Alaeddine, Marc en Asmae elke dinsdagmiddag samen tijdens de kwartiermakerij om de schoolpraktijk vorm te geven.'' In dit interview maak je kennis met hun en leer je meer over wat zij doen.

De kwartiermakerij is opgezet met het idee om samen met iedereen die onderdeel zal zijn van de school te bouwen aan een leergemeenschap.  Op onze school leren niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten en ouders. We zijn één gemeenschap waar iedereen z�n rol en meerwaarde heeft en samen gaan wij uitdagingen in en rondom school aan! 

Contact

Zit je zelf in het (basis)onderwijs? Of ben je betrokken bij het onderwijs van jouw kinderen of kleinkinderen neem dan contact met ons op! De school is nog in de maak en wij staan open voor iedereen die iets in te brengen heeft of geïnteresseerd is om mee te werken. Ook ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kinderen zijn van harte welkom. Wij kunnen dan onze plannen toelichten en horen uiteraard graag wat jij belangrijk vindt! 

M : info@schoolvanvrede.nl

Algemeen Bijzondere Basisschool
School van Vrede

Pieter van Damstraat 36
Almere, Oostvaarders

 

+31 6 86 274 578info@schoolvanvrede.nlwww.schoolvanvrede.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram