Visie

School van Vrede is een algemeen bijzondere basisschool. Onze school is een leergemeenschap, een Community of Practice. Niet alleen het kind, maar het gezin en de grootouders hebben bij ons op school een plek.

Het kind leert in verbinding met anderen, met de natuur en over de verschillende wijsheden van de mensheid. Het ontdekt dat alles met alles samenhangt en dat elk handelen gevolgen heeft voor anderen en voor de toekomst.

Een goede basis van rekenen en taal leggen wij door er voor te zorgen dat het kind gemotiveerd is, omdat het bewust is van wat het wil of kan leren. De "mastery" van het rekenen en de taal maken we mogelijk door inspiratie te bieden waardoor het kind telkens een stapje verder of dieper wil.

Voor ons gaan cognitieve intelligentie en schools leren niet zonder menselijk leren, bewust worden. Om in evenwicht te zijn is leren omgaan met jezelf, de ander en de steeds complexere wereld een net zo belangrijk aspect, want daarmee stel je jezelf in staat gedurende je leven, in je studie, op je werk en in sociaal opzicht met zelfvertrouwen en van betekenis te zijn.

Door stilte en cirkelwerking leren we onbevooroordeeld te luisteren, kijken en reflecteren op wat er gebeurt, leert een kind omgaan met verschillende situaties en daar steeds meer wijsheid uit te halen. Kinderen ontdekken bij ons ook hoe ze ruzies kunnen transformeren in positieve situaties.

Waar staan wij voor?

De School van Vrede staat voor een brede en bewuste ontwikkeling van elk kind. De universele menselijke waarden staan aan de kern van onze school. Op onze school worden deze waarden (zoals oprechtheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid) verweven met vakinhoudelijke onderwerpen door ze in herkenbare sociale leeractiviteiten te plaatsen.

Hoe realiseren wij dit?

Om gemotiveerd en betekenisvol te leren en om bewuster te zijn van wat je aan het leren bent, zorgen we voor betekenisvolle sociale contexten. Wij werken met vakoverstijgende thema's die actueel zijn en aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Leerkrachten inspireren kinderen om dingen te onderzoeken en uit te vinden wat hen boeit en in beweging brengt. Deskundigen uit de samenleving komen op onze school kinderen kennis laten maken met hun vak.

Kinderen werken samen aan projecten, maar elk kind heeft ook de ruimte voor een eigen project waar het individueel kan werken aan zijn of haar portfolio.

Leerkrachten geven autonomie-ondersteunend les. Kinderen leren niet alleen door kennis aangereikt te krijgen, maar door de juiste vragen te stellen, en door te ervaren en te doen. Tot slot reflecteren we gezamenlijk op wat we hebben geleerd of gedaan. Zo gaat de groei in kennis en vaardigheden samen met bewustwording, creativiteit en ondernemerschap.

En zo leren we van elkaar!

Algemeen Bijzondere Basisschool
School van Vrede

Pieter van Damstraat 36
1335 PG Almere, Oostvaarders

+31 6 86 274 578info@schoolvanvrede.nlwww.schoolvanvrede.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram