Elke ouder ziet zijn of haar kind graag ontplooien op alle vlakken: fysieke en mentale gezondheid, intelligentie, motoriek en op emotioneel en relationeel vlak. Hoe kan mijn kind rustig zijn van binnen en in harmonie met anderen omgaan? Hoe kan het z’n plek creeren in de samenleving van vandaag en die van die morgen en verder in de toekomst?

Bij de School van Vrede zien we het kind als een volwaardig mens, die aan het begin staat van zijn ontwikkeling. We begeleiden het kind in die ontwikkeling door oog te hebben voor de verschillende aspecten van z’n persoon. We bieden integraal onderwijs en opvoeding waar het kind begeleid wordt een uniek mens te blijven, die zelfbewust, vrij en verantwoordelijk leert zijn voor zichzelf, voor de ander in de wereld en voor de aarde, die voorwaardelijk is voor ons bestaan.

Niemand die de toekomst kan voorspellen. De wereld van morgen wordt vandaag voorbereid: onze communicatie overstijgt grenzen, er liggen uitdagingen op het gebied van klimaat, op economisch vlak, op sociaal terrein door de vermenging van culturen en verhalen. Welke houding en vaardigheden stellen de toekomstige generaties in staat in zo’n wereld een cultuur van vrede op te bouwen en met elkaar te leven in vrede en niet ten koste van elkaar?

Samen met de Universiteit van Tübingen hebben we een programma ontwikkeld waarin leren samenwerken, het voorkómen van conflicten en het bemiddelen bij conflicten op een interactieve en spelende manier worden mogelijk gemaakt. Op de School van Vrede ontwikkelen we onze reken- en taalvaardigheden niet als losstaande vakken, maar in relatie tot alledaagse situaties en in relatie tot schoolgenoten. Op de School van Vrede zijn we één gemeenschap waar iedereen z’n rol en meerwaarde heeft. Elk kind is onvervangbaar.

Op de School van Vrede ontdekken we het verhaal van de geschiedenis waar de mensen worden gezien als een familie, verspreid over de aarde die door de verschillende omstandigheden waaronder het klimaat divers is geworden. Door deze verschillen ging het soms moeizaam, zoals dat ook wel eens thuis gebeurt of met vriendjes en vriendinnetjes, maar door te leren luisteren naar elkaar en op een positieve manier te leren nadenken over zichzelf en anderen kwamen die mensen er toch weer uit en verrijkte ze elkaar uiteindelijk ook.

Op de School van Vrede komen we ook in contact met de natuur. Op de School van Vrede werken we samen om vooruit te gaan in onze vaardigheden. We helpen elkaar en we delen het beste dat we te bieden hebben met elkaar.Op de School van Vrede zien we opa’s en oma’s ook graag om samen te koken, knutselen en bijzondere verhalen te horen en te maken.

Onze pedagogiek is gericht op het gesprek eerder dan conflict, op een alternatief ter bevordering van een vredescultuur, van universele saamhorigheid: een voorbereiding op een toekomst, niet van de een tégen de ander, maar mét de ander.

WAT IS

Intrinsiek respecteren

Elk kind zien als een volwaardig persoon, respecteren. Dit respect is niet afhankelijk van hoge cijfers of uitzonderlijk talent.  Intrinsiek respect heeft te maken met je waardigheid als mens.