Nieuwe leerlingen

Belangstellende ouders kunnen zich ruim oriënteren op de gang van zaken op onze school en op ons onderwijsconcept. We vinden een goede oriëntatie van groot belang omdat naast de kinderen, ook de ouders een goed gevoel moeten hebben bij de school. We vinden het belangrijk dat de opvoeding thuis en op school in elkaars verlengde liggen. Bent u na het bekijken van onze website nieuwsgierig geworden en wilt u kennis maken met ons?


WAT IS

Intrinsiek respecteren

Elk kind zien als een volwaardig persoon, respecteren. Dit respect is niet afhankelijk van hoge cijfers of uitzonderlijk talent.  Intrinsiek respect heeft te maken met je waardigheid als mens.